Serveis

La versatilitat i solidesa de l’equip ens permet afrontar amb seguretat un ampli ventall de serveis, que va des de la tramitació d’una senzilla Cèdula d’Habitabilitat fins a la redacció d’un Pla General d’Urbanisme.

Els nostres clients van des del propietari d’un habitatge que té la necessitat de reformar o rehabilitar una part del seu habitatge fins a qualsevol nivell de l’administració que precisa del projecte i de la direcció de les obres d’un equipament o edifici públic, comptant cadascun d’ells amb la total implicació de l’equip que ha de portar a terme el seu projecte, amb l’objectiu final d’obtenir un producte amb garantia de qualitat, funcionalment i energèticament eficient i amb un cost ajustat dintre de les previsions.

Les activitats que es desenvolupen a Taller-Tres Arquitectura són les pròpies dels professionals que hi estan integrats:

Habitatge

Redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació per habitatges unifamiliars i plurifamiliars, tant en obra nova com en rehabilitació, reforma, reparació, adaptació i consolidació d’edificis construïts.

Redacció de projectes de legalització d’habitatges.

Equipaments

Redacció de projectes i direcció d’obres d’equipaments públics i privats, tant en obra nova com en rehabilitació, reforma, reparació, adaptació i consolidació d’edificis construïts.

Naus industrials

Redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació per a naus industrials, tant en obra nova com en rehabilitació, reforma, reparació, adaptació i consolidació d’edificis construïts.

Redacció de projectes i tramitació de llicències ambientals (legalització de l’activitat)

Locals comercials/bars /restaurants

Redacció de projectes i direcció de les obres d’adequació de locals comercials.

Redacció de projectes i direcció de les obres d’interiorisme.

Redacció de projectes i tramitació de llicències ambientals (legalització de l’activitat).

Urbanisme / paisatgisme

Planejament urbanístic (PMU, PPU, ED, PE, …).

Redacció de projectes i direcció d’obres d’urbanització, tant en obra nova com en rehabilitació o reforma.

Redacció de projectes i disseny i construcció de camps de Golf i Pitch & Putt.

Altres

Cèdules d’habitabilitat.

Informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE).

Certificacions d’eficiència energètica.

Redacció de projectes de reparcel·lació i de divisió horitzontal.

Redacció de projectes i direcció de treballs d’enderroc.

Redacció d’estudis bàsics, estudis i plans de seguretat i salut i treballs de coordinació en fase de projecte i/o en fase d’execució d’obra.

Càlcul d’estructures.

Projectes de Certificació Energètica.

Projectmanagement: gestió de la contractació i coordinació dels diferents agents que intervenen en la redacció del projecte, assessorament en el finançament i gestions davant de les companyies subministradores i les diferents administracions que puguin afectar al projecte.

Constructmanagement: gestió del procés constructiu, assessorant i formalitzant les contractacions dels diferents intervinents a l’obra, la compra de productes, la realització dels estudis i de la programació financera de la promoció, el seguiment i compliment dels contractes d’obres i dels contractes de subministraments amb les diferents companyies, les gestions davant de les diferents administracions públiques, garantint el compliment de la qualitat, el temps d’execució i els costos previstos.

Test de l’Edifici (TEDI): elaboració d’informes sobre l’estat de conservació i ús d’edificis construïts.

Redacció de certificats, informes, dictàmens i peritatges.

Serveis a les Comunitats de Propietaris.

Projectes de supressió de barreres arquitectòniques.

Projectes i documents d’Assumeix de Bastides.

Redacció de Plans de Gestió de Residus.

Aixecament de plànols.

Redacció d’informes de prevenció i seguretat en cas d’incendis.

Redacció de plans d’emergència i d’evacuació.

Redacció de projectes de legalització d’activitats i llicències ambientals.

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per al seu correcte funcionament i per a finalitats analítiques. En fer clic al botó Acceptar, accepta aquestes tecnologies i el processament de les dades per a aquests propòsits.   
Privacidad